• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

การประชุมนโยบายในการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

S  103039041

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวนโยบาย ในการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต