• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

งานแนะแนว นำนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 8 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

1607256301

งานแนะแนว นำนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 8 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาสาธิต เวลา 13.00 น.