• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช

2007256302

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต