• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

timeline 25630728 111115

ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563