• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมร่วมกับตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะครูที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักสูตรเชื่อมโยงมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

timeline 25630729 153136

นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมร่วมกับตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

และคณะครูที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักสูตรเชื่อมโยงมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเกียรติคุณ