• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยบัญชีสหกรณ์

timeline 20200731 091650

ด้วยแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยบัญชีสหกรณ์

ณ ห้อง 621,622,624,626และ641 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563