• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร (Junior Master Chef )

81

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

หลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร (Junior Master Chef )

โดยมีนายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ร่วมเป็นวิทยากรสอนเมนูโรตี 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องครัวมาตรฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต