• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

118660904 770525500439668 7711939918163118177 n

ด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635, 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต