• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

S  122445843

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ดามรอยพระยุคลบาท

ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต