• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

แสดงความยินดีกับ ท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ในวาระดำรงดำแหน่งเลขาธิการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

S  84582577

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

ในวาระดำรงดำแหน่งเลขาธิการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง