• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร”

S  123691014

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต

“เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” โดยเชิญภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำภูเก็ต