• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมบาสเกตบอลหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

S  84631988

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมบาสเกตบอลหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

ในอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน