• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานอาชีวะภาคใต้รวมใจ สานสายใยมุทิตา อาชีวศึกษาภาคใต้

S  124280844

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานอาชีวะภาคใต้รวมใจ สานสายใยมุทิตา อาชีวศึกษาภาคใต้

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง