• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรับเสด็จ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

S  124280848

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมรับเสด็จ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  เสด็จในพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563