• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

timeline 25630914 113845

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เข้าร่วมและให้กำลังใจในโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม 513