• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครสอบคัดเลือก