• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

นายวิทยา เกตุชู มอบโล่ห์เกียรติคุณ "คนดี คนครัวอาสา" สมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้

S  127606837

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบโล่ห์เกียรติคุณ "คนดี คนครัวอาสา" สมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต