• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำทีม R-Phuket Airline ทีมศูนย์ข่าวอาชีวะต้นแบบ ร่วมนิทรรศการงานอาชีวศึกษายกกำลัง2

S  85172334

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำทีม R-Phuket Airline ทีมศูนย์ข่าวอาชีวะต้นแบบ

ร่วมนิทรรศการงานอาชีวศึกษายกกำลัง2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี

ในวันที่ -7 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี