• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

IMG 5945

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต