• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

กิจกรรม ล้างอ๊าม เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563

timeline 25631011 163954

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกับสโมสรโรตาแลคท์ภายในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีจังซีลอน

จัดกิจกรรม ล้างอ๊าม เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี2563

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าจ่อสู่ก้องนาคา และ ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง จังหวัดภูเก็ต