• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

timeline 20201013 084826

นายชาตรี  คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต