• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

IMG 6300

นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต