• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริการอากาศยานภาคพื้นดิน

ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท Bags Ground Services

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริการอากาศยานภาคพื้นดิน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร >>คลิกที่นี่<<

33431