• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ คณะครู แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมการประชุม “มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู้เส้นทางโลก” ครั้งที่ 10

S  85270692

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ คณะครู แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ

ได้เข้าร่วมการประชุม “มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู้เส้นทางโลก” ครั้งที่ 10

เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมการออกแบบและตัดชุดประจำชาติและแฟชั่น กิตติมศักดิ์ของเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากนานาประเทศ

ในงานกาล่าแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ และกิจกรรม The 2nd Next Big Designer Contest

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี