• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

การตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

timeline 25631016 095929

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร และ คณะครูที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ประชุมสถาบันฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต