• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเสวนากับ นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

timeline 25631016 095228

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

และฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเสวนากับ นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเกียรติคุณ  อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต