• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

สำนักปฎิบัติธรรมภูเก็ต ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ที่เข้าร่วมงานจัดงานบุญกฐิน และพิธีเทคอนกรีตสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)

S  272809989 0

สำนักปฎิบัติธรรมภูเก็ต ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ที่เข้าร่วมงานจัดงานบุญกฐิน

และพิธีเทคอนกรีตสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ฟังธรรมของชาวภูเก็ต และชุมชนโดยรอบ

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้นำนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคารราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต