• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจดูความเรียบร้อย และให้กำลังใจครูผู้ควบคุมห้องสอบ และ นักเรียน นักศึกษา

IMG 8600

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจดูความเรียบร้อย

และให้กำลังใจครูผู้ควบคุมห้องสอบ และ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2563

ในวันที่30 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต