• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

ขอขอบคุณท่าน สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

S  132898825

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอขอบคุณท่าน สุเทพ แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ ท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ

แก่ฝ่ายบริหาร คุณครู บุคลากร อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ในวันที่31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต