• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

ต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

S  133300241

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต

ติดตามอาชีวศึกษายกกำลัง 2 สถานศึกษา Excellent เน้นการผลิตคนคุณภาพตอบโจทย์การมีงานทำ

โดยมีนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต