• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

นาย วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ศธ. 360 องศา

152293

นาย วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ศธ. 360 องศา

เรื่อง การจัดการศึกษาอาชีวะศึกษายกกำลัง2 ตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ การจัดการศึกษา อาชีวศึกษาภูเก็ตยกกำลังสอง, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

(Human Capital Excellence Center : HCEC), ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30- 09.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ