• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับโล่ ในงาน “กระทรวงแรงงานพบประชาชน @Phuket” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

timeline 25631105 102639

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับโล่ ในงาน “กระทรวงแรงงานพบประชาชน @Phuket” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (สะพานหิน)