• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ "อาชีวะจิตอาสา บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม"

timeline 25631108 141154

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ "อาชีวะจิตอาสา บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม"

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง