• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

timeline 20201110 094458

งานแนะแนวฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษา

ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต