• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สู่อาชีวศึกษาภูเก็ต ยกกำลัง 2 ประจำปีการศึกษา 2563

IMG 0102

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สู่อาชีวศึกษาภูเก็ต ยกกำลัง 2 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ดร. อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต