• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานครูที่ปรึกษา

 

teacher sawitree

นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

sithinee

นางสาวสิทธิณี ตาดแจ่ม 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

Prompong

นายพร้อมพงษ์ อ๋องสกุล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

wannisa

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

02

หัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

02

ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

apaporn

นางสาวอาภาภรณ์  เกตทอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา