• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2603256401

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาแรงงานฝีมือ 21

ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต