• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน)

2603256402

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคฤดูร้อน)

โดยนายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า