• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

การพิจารณาทุนการศึกษา ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2/2563

2603256403

การพิจารณาทุนการศึกษา ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2/2563
ดำเนินการโดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต