• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ 29 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

3003256401

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ 29 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

>ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร<