• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

พิธีเปิด กองเหล่าลูกเสือสมุทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

0504256401

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กองเหล่าลูกเสือสมุทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต