• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

0704256401

นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต