• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล โครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่)

0704256402

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล

โครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง (วัดกลาง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต