• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2564

บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2564

ปวช.1                 ปวส.1

หมายเหตุ : ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

ไม่รับโอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร