• ban9.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564