• ban9.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำบ้านพักครู เลขที่ 486 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำบ้านพักครู เลขที่ 486 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564