• ban9.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตึกโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำตึกโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564