• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง R-flower งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง R-flower งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564