• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง R-flower งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง R-flower งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564