• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการโรงแรม

0609256402
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมให้กำลังใจ

แก่คณะครูแผนกวิชาการโรงแรม ในกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการโรงแรม

และมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร คณะครูแผนกวิชาการโรงแรม และ คณะดำเนินงานโครงการฯ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต